STARTSIDA TEAM NELLEVAD TRÄNARNA UPPFÖDARE HINGSTARNA TILL START NYHETSBLOGGEN EKONOMI KONTAKTA OSS TÄVLING

BILLIGAST?

Jag har gjort en jämförelse mellan några olika former av andelsägande. Jag har inte tagit med Easy KB då ju de i princip endast administrerar andelsbolag och heller inte Travkompaniet som ju sköts helt annorlunda. Inte heller Rikstravet är med i jämförelsen. Jag har istället valt ut de mer kommersiella konstellationer som bland annat marknadsförde sig på Solvalla i samband med Kriteriehelgen 2012. När ni läser detta ska ni betänka att månadskostnaden för att ha en häst i proffsträning ligger på 10-12 tkr + veterinär mm.

 

Fyrtal i Ess - ett nybildat konsortium hos Per Lennartsson - består av fyra välstammade hästar varav två är födda 2011 och två 2012. Inköpspriset för alla fyra är 1,2 miljoner kronor och då ska man ta i beräkningen att dessa har 2-3 år kvar innan de startar (om de kommer till start?). Första året är månadskostnaden halverad beroende på att åringarna ju går i hagen. Därefter ligger den på 16 000:- per häst och månad.

 

Stockholm Farm - som ju är kända för Stig H:s TV-reklam - har en 1-åring efter Yankee Glide till salu  för 600 tkr! Månadskostnaden för att ha hästen hos Stig H är 20 000:- - men jag kan inte tänka mig att Stig H får alla dessa pengar (så vart tar de vägen?).

 

Stall Kennys har ett tvåårigt sto också efter Yankee Glide till salu för 725 000:-! Månadskostnaden är dock mer human: 15 000:-.

 

Swedentrot har en helbroder till Disco AE till salu, en ettårig hingst som de vill ha 780 000:- för och de tar ut en månadskostnad på 16 000:-.

 

Å när man då jämför med Team Nellevad så förstår man ju kommentaren som vi får att vi är alldeles för billiga. Våra månadsavgifter baseras på att det kostar ca 12 000:- i genomsnitt att ha en häst i träning (inklusive allt) och detta har vi också lyckats klara hittills. Ingen hänsyn tagen till de pengar som hästarna springer in. Men då sköts ju all administration och information rent ideellt. Jag har också gjort en jämförelse där man belastar månadskostnaden med inköpspriset med antagandet att hästen tävlar/finns i bolaget i 4 år och att man ska skriva av inköpskostanden under denna tid. (När det gäller Team III fins ju ingen inköpskostnad då det är leasing). Då ser det ut så här:

 

Andelsbolag   inköp/häst månkostn avskrivn   tot månkostnad
Stall   Fyrtal i Ess   300000   1600 625   2225  
Stockholm   Farm   600000   2000 1250   3250  
Stall   Kennys   725000   1500 1510   3010  
Swedentrot   780000   1600 1625   3225  
Team   Nellevad II   100000   1200 208   1408  
Team   Nellevad III   0   1167 0   1167  

 

BÄST?

Det är naturligtvis svårt att säga vem som är bäst.

Stall Fyrtal har ju inte startat ännu och likaså har inte Swedentrots hästar kommit ut på banan ännu.

Stockholm Farm har ju varit igång sedan början på 90-talet men har ingen resultatsammanställning som jag kunnat hitta och eftersom deras hästar är uppdelade på ett tjugotal bolag går de inte enkelt att spåra på Svensk Travsport heller. Kan bara konstatera att de fyra hästar de framhåller i reklamen och som tjänat runt miljonen vardera la tävlingsskorna på hyllan för minst fem år sedan!

Stall Kennys är den som redovisar sina resultat tydligast. Deras två fyraåringar har hittills tjänat 147 tkr respektive 105 tkr. Det finns 9 treåringar varav 4 inte startat eller tjänat mindre är 5000:-. En har varit mer framgångsrik än Nelle Red Turbo: Codebreaker som är hos Svanstedt och tjänat 140 tkr. Snittet i år för Kennys är 8698:- per start.

Team Nellevad då? Sammantaget i team I och II har våra fem hästar (4 och 5 år) tjänat lite drygt 1 244 tkr vilket i genomsnitt gör per häst knappt en kvarts miljon! Per start är detta drygt 10 100:- kronor. Och årets facit är ju ännu bättre där Team I tjänat nästan 14 000:- per start och Team II drygt 19 000:-.

 

Läsaren får själv dra sina slutsatser då både blygsamhet och ödmjukhet hindrar mig. Men vi kan väl ändå konstatera att det går att få till ett kostnadseffektivt och framgångsrikt hästägande om man skippar så många mellanhänder som möjligt. Det viktiga är ju att se travet som en del av idrottsrörelsen med de värderingar som denna är baserad på och inte som "big business".