STARTSIDA TEAM NELLEVAD TRÄNARNA UPPFÖDARE HINGSTARNA TILL START NYHETSBLOGGEN EKONOMI KONTAKTA OSS TÄVLING

EKONOMI OCH ADMINISTRATION

 

Teamet är i grunden ett konsortium, ett så kallat enkelt bolag och således ingen egen juridisk person. Varje delägare ansvarar således för sin egen andel. Har andelsägaren egen enskild näringsverksamhet kan intäkter och kostnader för andelarna tas upp i den egna firman.

 

Travverksamhet i den form den bedrivs i Team Nellevad är att betrakta som yrkesmässig och medför då skattskyldighet för moms. Det hanterar vi så att varje andelsägare ger undertecknad en fullmakt i samband med att man tecknar sig för andelen en så kallad ”representantansökan”. På så sätt kan både in- och utgående moms hanteras inom andelsbolaget och den moms som vi får tillbaka används för att täcka kommande kostnader. Av likviditetsskäl belägger vi därför den första insatsen med moms (när bolaget köper hästarna måste moms erläggas som vi sedan får tillbaka och täcker kommande månadskostnader) men däremot inte de månatliga kapitalinsatserna.

 

Om du av någon anledning skulle vilja lämna teamet så finns två olika alternativ:

  • Du kan sälja din andel/andelar till någon annan med det förbehållet att övriga delägare i första hand ges möjlighet att köpa andelarna till samma pris, dvs en klassisk så kallad hembudsklausul. En ny andelsägare ska också kunna godkännas av övriga bolagsmedlemmar.

  • Du kan med en månads varsel säga upp din andel och ”lämna tillbaks den” men har då ingen möjlighet att få tillbaka insatsen.

 

Viktigare beslut - om exempelvis hos vilken tränare vi ska sätta hästarna, om de ska säljas eller tas ur verksamheten - fattas med enkel majoritet och där en andel = en röst. Genom hemsidans nyhetsblogg informeras andelsägarna om förestående beslut och ges därmed möjlighet att ge sin röst till känna.

 

Det nuvarande teamet är uppdelat i 80 andelar. Man erlägger en startinsats per andel utifrån inköpspriset för hästarna. Den insatsen erläggs + moms. Men momsen kommer ju tillbaka när vi kört igång teamet och kommer då att användas för att minska behovet av månadsinsatser. Förutsättningarna är att minst hälften av andelarna blir sålda för att ett team ska starta.

 

Därefter betalas månadsinsatser som ska täcka tränaravgifter inklusive helinackordering och de administrativa kostnaderna. Undertecknad sköter all information och administration . Avgiften för detta är ren självkostnad och i övrigt är arbetet ideellt. Det kan tillkomma extra insatser om det skulle bli höga veterinärkostnader eller andra oförutsedda utgifter. Det har ännu inte inträffat utan det har istället handlat om avgiftsfria månader.

 

När vi sedan har pengar i kassan som täcker tre månaders drift - dvs när hästarna blir framgångsrika och tjänar till sin egen havre - tar vi inte ut någon månadsinsats. Går det riktigt bra - som det gjort i Team I och II under våren 2012 - kan det bli aktuellt med återbäring.

 

Information till andelsägarna sker i huvudsak via hemsidan och nyhetsbloggen. Viss riktad information sker via mail.